Montáž | Excon

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Montáž

Nabízíme kapacity v oblasti montáží stavebních, technologických a speciálních ocelových konstrukcí. Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká propojením s produktem projekty. Naší předností v této oblasti je schopnost optimalizace navržených řešení. Díky jedinečnému technickému zázemí jsme schopni realizovat technicky i časově velmi náročné konstrukce.

Součástí odborné podpory je i návrh pomocných konstrukcí a technologického postupu výstavby. Řešíme nejen konečný tvar ocelových konstrukcí, ale mnohdy i náročný a komplikovaný postup montáže, zdvihu a manipulace těžkých a rozměrných dílců.