Návrh | Excon

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Návrh

Produkt Projekty v současné době nabízí následující služby v oblasti projektování ocelových konstrukcí a projektování pozemních staveb.

Projektování ocelových konstrukcí

Oddělení projektů ocelových konstrukcí se zabývá projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace ocelových konstrukcí. Toto oddělení disponuje silným týmem zkušených profesionálů, kteří své know-how v segmentu ocelových konstrukcí rozvíjejí od roku 1990, kdy byla společnost EXCON a.s. založena. Díky našim kapacitám jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech.

Oddělení projektů ocelových konstrukcí dále nabízí činnosti spojené s předpínáním ocelových táhel. Máme vlastní technické zázemí pro vyhodnocování vnitřních sil v táhlech a to jak metodou tenzometrickou tak frekvenční. Tuto činnost nabízíme v segmentu pozemních staveb (stadiony, velkorozponové haly,...) a dopravních staveb (mosty).

Projektování pozemních staveb

Stavební oddělení se zabývá komplexní projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace bytových, občanských a průmyslových staveb včetně technického zázemí, zabezpečení a koordinace všech speciálních profesí.