Certifikace

Ve společnosti EXCON, a.s. je zaveden systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001. Máme certifikován systém dle normy ČSN EN ISO 3834-2 Systém managementu kvality v procesech svařování a norem ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí.

 

   

 

ČSN EN ISO 3834-2:2006

 

 

 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU