Certifikace

Ve společnosti EXCON, a.s. je zaveden systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního řízení dle normy ČSN EN ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001. Máme certifikován systém dle normy ČSN EN ISO 3834-2 Systém managementu kvality v procesech svařování a norem ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí.

 

Certifikace 9001:2009 ISO 14001:2005
Certifikát 9001:2009
   


 

 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU