Členství v organizacích

Společnost EXCON, a.s. je aktivním členem následujících významných národních a mezinárodních organizací.

  • ČAOK Česká asociace ocelových konstrukcí
  • IASS Mezinárodní asociace pro skořepinové a prostorové konstrukce

Spolupráce s vysokými školami a akademií věd ČR

Přední odborníci naší společnosti aktivně spolupracují s ČVUT v Praze. Jsou stálými členy zkušebních komisí při státních zkouškách a účastní se výuky předmětů ocelových konstrukcí. S vědeckými institucemi spolupracují odborníci společnosti EXCON, a.s. při navrhování náročných konstrukcí.

Spolupráce na tvorbě norem

EXCON, a.s. je autorem normy ČSN 73 2604 pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí a podílel se na tvorbě dalších norem.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU