Realizace staveb

Realizace ocelových konstrukcí

Nabízíme kapacity v oblasti dodávek a montáží stavebních a technologických ocelových konstrukcí. V rámci realizace ocelových konstrukcí nabízíme i kompletní opláštění staveb. Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká propojením produktu realizace s produktem projekty. Naší předností v této oblasti je schopnost optimalizace navržených řešení. Díky jedinečnému technickému zázemí jsme schopni realizovat technicky i časově velmi náročné konstrukce.

Diagnostika staveb

Další činností produktu Realizace je diagnostika staveb. Tento produkt nachází uplatnění zejména v oblasti posuzování životnosti a bezpečnosti staveb. Společnost EXCON a.s. disponuje týmem kvalifikovaných profesionálů s dlouholetými zkušenosti v oboru.

Realizace staveb "na klíč"

V neposlední řadě se produkt Realizace zaměřuje na projekty na klíč v oblasti pozemních staveb. Máme zkušenosti jak v oblasti rekonstrukcí památkově chráněných objektů tak i novostaveb a to hlavně v oblasti průmyslu. Zákazníkům nabízíme spolupráci na projektu ve všech fázích - od studie až po kolaudaci stavby.

Koordinátor BOZP

Společnost EXCON disponuje kmenovými zaměstnanci majícími osvědčení dle zákona 305/2006 Sb. opravňující k výkonu koordinátora BOZP na staveništi, v rámci této služby zajišťujeme především vypracování seznamu rizik, plánu BOZP po dobu výstavby a kontrolu jeho dodržování ze strany všech zhotovitelů pohybujících se na příslušné stavbě, účast koordinátora na kontrolních dnech a jeho přítomnost na staveništi dle požadavků investora.

Technický dozor investora (TDI)

Na základě smlouvy o dílo s investorem akce jsme schopni nabídnout zkušené zaměstnance, kteří budou vykonávat funkci technického dozoru investora v rozsahu požadovaném investorem. V rámci této činnosti zajišťujeme dozor nad dodržováním právních předpisů, technických norem, požadavků vyplývajících ze stavebního povolení, realizační dokumentace a dalších dokumentů, které si smluvní strany stanovily jako obligatorní.

Profil společnosti ke stažení v PDF

Kompletní seznam referencí ke stažení v PDF

Významné reference

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU