Výhody aplikace Boxik

Boxik je internetová služba pro snadné a spolehlivé posílání velkých souborů pomocí vašeho WWW prohlížeče. Boxik v tomto směru předstihuje možnosti posílání souborů emailem nebo předávání souborů pomocí FTP, či služeb jako Úschovna.

 

Boxik vs. email

V porovnání s emailem Boxik vítězí ve schopnosti posílat libovoně velké soubory. To je dáno návrhem služby, kdy soubory zůstávají ležet na vašem serveru a adresátům je doručen pouze krátký email, tzv. pozvánka, jejíž součástí je adresa (URL), ze které lze soubory stáhnout.

Nevýhody emailu:

  • Emailem nelze posílat velké soubory. Odesilatel musí velký soubor rozdělit na víc dostatečně malých souborů, adresát musí výsledek slepit, a to každý uživatel neumí.
  • U emailu nelze poznat, jak velký soubor lze komu poslat.

 

Boxik vs. FTP

V porovnání s FTP serverem Boxik vítězí především z pohledu správce systému. FTP server totiž buď provozujete v jednom ze dvou režimů: buď zcela nezabezpečený nebo spravujete uživatele, jejich hesla a přístupová práva. Nezabezpečené FTP servery se dnes již téměř nepoužívají, protože takový server bude téměř jistě během krátké chvíle využit pro sdílení souborů s pochybným nebo nelegálním obsahem, kterému poskytujete své diskové kapacity. Naopak zabezpečený server vyžaduje náročnou správu uživatelů, a to včetně distribuce hesel a nastavení přístupových práv. V kontrastu k FTP serveru, Boxik nezavádí správu uživatelů, ani není zcela otevřený a nezabezpečný. Soubory jsou uchovávány v pojmenovaných boxech, kde jméno boxu je náhodně vygenerováno. Pro přístup k souborům musí uživatel znát jméno boxu, které mu přijde v pozvánce od odesilatele. Díky náhodnému vygenerování jména boxu je velmi obtížné jméno boxu odhalit.

Navíc uživatelé FTP serveru mají tendenci po sobě "neuklízet", takže na disku se hromadí soubory, které zabírají kapacitu disku, a přitom je nikdo nepotřebuje. Tento nešvar je odstraněn pomocí mechanizmu automatického čištění. Každý box má svou expirační dobu. Po vypršení platnosti boxu, je veškerý jeho obsah automaticky odstraněn.

Nevýhody FTP:

  • Nebezpečné nebo náročná správa uživatelů. Buď ponecháte volný přístup všem, ale pak se velmi pravděpodobně z vašeho FTP serveru stane během krtátké chvíle zařízení pro výměnnu souborů s pochybným nebo nelegálním obsahem, nebo musíte spravovat uživatele, definovat jim přístupová práva a rozdělovat hesla.
  • Uživatelé nemohou zjistit, zda byl soubor stažen či nikoliv.

Boxik vs. Úschovna

Boxik má podobné zaměření jako služba Úschovna na http://www.uschovna.cz/.

Nevýhody Úschovny:

  • Soubory lze poslat jen jednomu adresátovi.
  • Adresát má dva pokusy stáhnout soubor, poté je automaticky odstraněn. Boxik oproti tomu používá dobu platnosti všech souborů v boxu. K tomu můžete sledovat, odkud byl který soubor stažen.
  • Soubory leží na disku, nad kterým nemáte kontrolu.

BOXIK

Posílejte velké soubory snadno. S Boxikem zapomenete na problémy s posíláním velkých souborů emailem. Pokud používáte Boxik, tak emailem putuje pouze krátká zpráva s odkazem, ze kterého lze soubor stáhnout. Webové rozhraní služby Boxik je velice přehledné a jednoduché, přesto Boxik disponuje dalšími užitečnými vlastnostmi jako sledování historie boxu, automatické čištění a další.

Boxik - hlavní strana

Náhled uživatelského prostředí
 

< zpět na sekci Software   

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU