Významné reference IS ALeX

Přehled významných nasazení IS ALeX. Pro každou firmu uvádíme oblasti, které pomocí IS ALeX řeší.

EXCON, a.s.

 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů ocelových konstrukcí. Okamžitá distribuce projektové dokumentace mezi účastníky zakázky (investor, výrobci, subdodavatelé, ...).
 • Spisová služba - Evidence veškeré korespondence. Online přístup k dokumentům z knih odeslané a přijaté pošty, nabídek, poptávek, reklamačních protokolů, ...
 • Řízení nabídek a poptávek - Sledování nabídek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.
 • Sledování zakázek - Sledování zakázek včetně vyhodnocení hospodářského výsledku zakázky a rozdělení prémií.
 • Řízení smluvního procesu oddělení developmentu - Sledování procesu prodeje bytových jednotek od rezervace bytu po kupní smlouvu.
 • ISO dokumentace - Zajištění online přístupu k platným verzím firemních směrnic.
 • Odpracované hodiny - Sledování a sumace hodin odpracovaných zaměstnanci na jednotlivých projektech.
 • Schvalování faktur - Implementace vícestupňového workflow pro online schvalování faktur importovaných z účetního systému třetí strany.
 • Přehledy dat z účetního systému - Online napojení do účetního systému třetí strany. Přehledy faktur, finanční plánování, sledování pohledávek.

 

EXCON Steel, a.s.

 • ISO dokumentace - Zajištění online přístupu k platným verzím firemních směrnic.
 • Řízení nabídek a poptávek - Sledování nabídek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.
 • Přehledy dat z účetního systému - Online napojení do účetního systému třetí strany. Přehledy faktur, finanční plánování, sledování výroby.

 

TENSION Systems, s.r.o.

 • Spisová služba - Evidence veškeré korespondence. Online přístup k dokumentům z knih odeslané a přijaté pošty, nabídek, poptávek, faktur, ...
 • Řízení projektů, nabídek a poptávek - Sledování zakázek, odhady pravděpodobných obratů prací a tržeb.

 

PRODECO, a.s.

 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů. Řízení revizí dokumentů.
 • Schvalování projektové dokumentace - Implementace vícestupňového workflow pro schvalování změn dokumentů.
 • Evidence hardware a software - Evidence hardware ve firmě a verzí software na něm nainstalovaných. Aplikace byla vytvořena vlastními silami zákazníka na základě kvalitní dokumentace systému.

 

FORTUNA sázková kancelář, a.s.

 • Evidence smluv - Evidence smluv a jejich příslušnosti k jednotlivým pobočkám. Online přístup k platným verzím smluv.
 • Zázemí pro správu dokumentů cizího informačního systému - Příprava funkcí zabezpečujících uložení a správu dokumentů pro pobočkový informační systém dodávaný třetí stranou.

 

BPO, a.s.

 • Sledování zakázek - Sledování zakázek, smluv a objednávek. Řízení kooperace se subdodavateli a spolupráce jednotlivých profesí. Rozdělování prémií a odměn, sledování fakturace.
 • Správa projektové dokumentace - Správa technických dokumentů velkých projektů. Řízení revizí dokumentů v závislosti na změnách smlouvy.
 • Papírový archiv projektové dokumentace - Řízení papírového archivu. Přijímání dokumentů do archivu, půjčování archivních paré a jejich částí, skartace.
 • Historická data - Převod dat z historických systémů na bázích FoxPro, MS Excel, MSSQL. Přehledy nad daty, která pro neuspořádanost nebylo možno korektně převést do nových aplikací.

IS ALeX

IS ALeX je konfigurovatelný webový informační systém zaměřený na správu dokumentů. V IS ALeX organizujete dokumenty do složek a přiřazujete k nim další informace, tzv. metapopis. Přístup ke složkám, dokumentům a informacím o nich je řízen pomocí propracovaného systému přístupových práv. V IS ALeX udržujete verze vašich dokumentů, takže již nemusíte zjišťovat, ve kterém z vašich souborů se nachází aktuální text smlouvy.

Více informací o produktu  

 

< zpět na sekci Software 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU