Výkaz materiálu

Program Výkaz materiálu slouží pro vytváření výkazu materiálu ocelových konstrukcí. Intuitivním způsobem v něm lze definovat jednotlivé položky a uspořádat je do dílců. V rámci projektu lze z dílců definovat libovolné množství sestav i ve víceúrovňových strukturách.

Položka je v projektu definovaná atributy Název, Profil, Jednotková délka a Jednotková hmotnost. Výpočet jednotkové hmotnosti a nátěrové plochy je automatizován pomocí vestavěných výpočtů pro základní typy tyčových profilů a plechů.

Obsah sestav, výpisy dílců i rekapitulace položek a materiálu lze pomocí tiskových výstupů exportovat do MS Excel, do textových a XML souborů.


Obrazovky

Položky v dílci. Obrazovka umožňuje definovat položky obsažené v dílci. Při zadávání položek známých profilů se automaticky dopočítává jejich hmotnost a nátěrová plocha. 

Obrazovka Položky v dílci

Správa sestavy. Obrazovka ukazuje seznam dílců obsažených v sestavě. Uživatelské rozhraní umožňuje vyvolat editaci položek v dílci, změnu počtu kusů dílců v sestavě, nastavení přídavků dílců v sestavě a celkového přídavku sestavy.

Obrazovka Dílce v sestavě

Správa složené sestavy. Obrazovka ukazuje obsah složené sestavy, tj. sestavy obsahující podsestavy. V levé části obrazovky je seznam podsestav složené sestavy, pravá pak sumarizuje počty kusů a hmotnosti dílců ve všech obsažených sestavách. Uživatelské rozhraní dovoluje přidávat nebo ubírat podsestavy a nastavovat celkový přídavek sestavy. 

Obrazovka Složená sestava

 

 

Systémové požadavky a instalace

Výkaz materiálu pro svůj běh potřebuje knihovny MSJet a MSXML dostupné ve standardní instalaci systému Windows. Instalace Výkazu materiálu probíhá prostým rozbalením instalačního balíčku ZIP do cílové složky Windows.

Licence

Základní instalace programu obsahuje instalační balíček ZIP a dokumentaci. Licence je vydávána na libovolný počet instalací programu na počítačích smluvního partnera. Cena jednorázové licence je 16.000,- Kč.

Kontakt

Výkaz materiálu prodává a služby k němu poskytuje EXCON a.s.
Další informace: +420 244 015 784

  • RNDr. Marek Janata, Ph.D. - janatam (zavináč) excon (tečka) cz

 

VÝKAZ MATERIÁLU

Výkaz materiálu je užitečným a snadno instalovatelným pomocníkem projektantů ocelových konstrukcí. Umožňuje vytváření výkazu materiálu pro malé i velké projekty i pro stavebnice, ze kterých lze sestavit více příbuzných staveb. Program umožňuje exportovat data do aplikace MS Excel i do textového výstupu nebo do formátu XML. Z textového a XML formátu lze data také importovat. Výstupy do MS Excel lze uživatelsky konfigurovat a automatizovat tak vytváření výstupních sestav ve formátech požadovaných zákazníkem. Program je připraven pro víceuživatelské využití na lokální počítačové síti.

< zpět na sekci Software  

 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU