Hala roku Akademik 2018

EXCON podporovatelem studentské soutěže Hala roku Akademik 2018 

Dne 19.4.2018 proběhla na ČVUT Praha, Fakultě stavební studentská soutěž Hala roku Akademik 2018.

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohli hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem bylo navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhovali a stavěli modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhaly v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bylo dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou. Cílem soutěže bylo podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Společnost EXCON, a.s. finančně podpořila tuto soutěž částkou 10.000 Kč.

Více informací naleznete na http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz

 

PDF verze: Hala roku Akademik 2018

V Praze dne 23.4.2018 

 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Jazyk: CZ, EN, RU