Výroba | Excon

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Výroba

V současné době probíhá v naší výrobě proces automatizace a digitální transformace dat v intencích trendu Průmysl 4.0.

Zkušený tým našich odborníků složený z projektantů, programátorů a odborníků na výrobu ocelových konstrukcí pracuje na naplnění našich cílů, kterými jsou:

  • automatická výroba položek ocelových konstrukcí
  • automatická nebo semi-automatická kontrola položek a dílců
  • automatická tvorba výrobních dat

Naši kmenoví odborníci na kvalitu a řízení výroby spolupracují na tvorbě výrobně-technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů. V rámci této činnosti zlepšujeme naše vybavení pro provádění svářečských prací.

Současná kapacita výroby se pohybuje od 80 do 100t měsíčně dle typu zakázky a bude v návaznosti na výše popsaný proces navyšována.

Naše společnost pro výrobu ocelových konstrukcí disponuje následujícími certifikáty:

  • Certifikátem systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001
  • Certifikátem na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • Certifikátem korozního technologa (stupeň 2)
  • Certifikátem pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2+A1:2012, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení až EXC4