Ocelové konstrukce | Excon

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce

EXCON staví na dlouholeté tradici a vysoké odbornosti.

V projektování i realizaci ocelových konstrukcí chceme přinášet kreativní, technicky jedinečná a ekonomická řešení.

Výhodou pro zákazníka může být naše hlavní dovednost - zajištění komplexní realizace ocelových staveb. To znamená, že kromě vytvoření projektu dokážeme následně zajistit i výrobu a montáž ocelových konstrukcí.

Systematicky rozvíjíme, modernizujeme a zefektivňujeme vlastní výrobní zázemí. Hlavním cílem je dokonale zvládnutý proces na ose projektant – programátor - výrobní automat.

Projektování ocelových konstrukcí

Oddělení projektů ocelových konstrukcí se zabývá projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace ocelových konstrukcí. Toto oddělení disponuje silným týmem zkušených profesionálů, kteří své know-how v segmentu ocelových konstrukcí rozvíjejí od roku 1990, kdy byla společnost EXCON a.s. založena. Díky našim kapacitám jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech.

Oddělení projektů ocelových konstrukcí dále nabízí činnosti spojené s předpínáním ocelových táhel. Máme vlastní technické zázemí pro vyhodnocování vnitřních sil v táhlech a to jak metodou tenzometrickou tak frekvenční. Tuto činnost nabízíme v segmentu pozemních staveb (stadiony, velkorozponové haly,...) a dopravních staveb (mosty).

Projektování pozemních staveb

Stavební oddělení se zabývá komplexní projektovou, expertní a konzultační činností v rámci všech stupňů přípravy a realizace bytových, občanských a průmyslových staveb včetně technického zázemí, zabezpečení a koordinace všech speciálních profesí.

Výroba ocelových konstrukcí

Výroba probíhá v našem závodě v Teplicích na moderních CNC strojích. Zkušený tým našich odborníků složený z projektantů, programátorů a odborníků na výrobu ocelových konstrukcí systematicky pracuje na zefektivnění výroby prostřednictvím automatizace výroby položek ocelových konstrukcí

Montáž ocelových konstrukcí

Montujeme s využitím 30-letých zkušeností v oblasti realizace ocelových konstrukcí. Nabízíme kapacity v oblasti montáží stavebních, technologických a speciálních ocelových konstrukcí. Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká propojením s produkty návrh a výroba ocelových konstrukcí.

Ocelové konstrukce