Montáž ocelových konstrukcí | rychle a kvalitně | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Montáž ocelových konstrukcí

Úvod / Ocelové konstrukce

Nabízíme kapacity v oblasti montáží stavebních, technologických a speciálních ocelových konstrukcí. Při své práci využíváme synergického efektu, který vzniká propojením s produktem projekty.

Naší předností v této oblasti je schopnost optimalizace navržených řešení. Díky jedinečnému technickému zázemí jsme schopni realizovat technicky i časově velmi náročné ocelové konstrukce a pozemní stavby.

Součást montáže ocelových konstrukcí

Součástí odborné podpory je i návrh pomocných konstrukcí a technologického postupu výstavby. Řešíme nejen konečný tvar ocelových konstrukcí, ale mnohdy i náročný a komplikovaný postup montáže, zdvihu a manipulace těžkých a rozměrných dílců.

 

Profil společnosti ke stažení [PDF, 1.72 MB]

Montáž ocelových konstrukcí