Diagnostika | Excon

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Diagnostika

Úvod / Ostatní produkty a služby

V rámci diagnostiky ocelových konstrukcí nabízí společnost EXCON, a.s. komplexní služby pokrývající provádění prohlídek ocelových konstrukcí v rozsahu dle ČSN 73 2604. V návaznosti na základní vyhodnocení stavu ocelové konstrukce nabízíme také provádění dílčích činností NDT zkoušení, jako je ultrazvukové měření tloušťek, penetračních zkoušek a vizuálních zkoušek. Pro pokrytí ostatních specifických NDT a DT metod spolupracujeme s předními akreditovanými laboratořemi.

V případě, že je to pro vyhodnocení aktuálního stavu konstrukce nezbytné, nabízíme také provádění dlouhodobého monitoringu, například dynamických veličin konstrukcí. Monitoring může být prováděn on-line, nebo off-line.

V případě, že se jedná o konstrukci, kde dochází ke kombinaci různých typů materiálů nosného i nenosného konstrukčního systému, zajistíme pokrytí diagnostiky všech typů materiálů vlastními silami, nebo ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi, zabývajícími se výhradně diagnostikou specifických druhů stavebních materiálů.

Díky úzké součinnosti jednotlivých produktů společnosti EXCON, a.s. nabízíme také zhotovení náhradních dokumentací ocelových konstrukcí, případně oprav nevyhovujících detailů, či konstrukcí jako celku.

Společnost EXCON, a.s. je partnerem v oblasti diagnostiky ocelových konstrukcí předním českým společnostem, jako například ČEZ, a.s., nebo České Radiokomunikace,a.s., Českomoravský beton, a.s.  

Reference:

  • České Radiokomunikace – komplexní STP vysílače Praděd
  • České Radiokomunikace – rektifikace předpětí a svislosti stožárů
  • Škoda Auto, a.s. – prohlídky sekundárních konstrukcí
  • Národní Technické Muzeum – zatěžovací zkoušky
  • Stadiony Chomutov
  • O2 aréna
  • Ocelové konstrukce v Dolní oblasti Vítkovice

Kontakt: Ing. Jindřich Syrovátka, manažer technické kontroly, +420 737 270 670, e-mail: syrovatka@excon.cz

Diagnostika