EXCON patří mezi vítěze soutěž Construsoft BIM Awards 2019 | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

EXCON patří mezi vítěze soutěž Construsoft BIM Awards 2019

Dva naše projekty uspěly v prestižní soutěži Tekla BIM Awards o nejzajímavější a nejlepší BIM projekty, zpracované v programu Tekla Structures. Soutěž je každoročně vyhlašována v několika kategoriích. Vítězství si odnášíme v kategoriích Projekty infrastruktury (za lávku pro pěší přes Otavu v Písku) a Komerční projekty (Kongresová aréna – O2 ARÉNA – sál A). Všechny postupují za Českou a Slovenskou republiku do globálního kola soutěže Tekla Global BIM Award 2020. Více o soutěži najdete zde

Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Písek

Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí v jihočeském Písku přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3 metry, které se setkávají na plošině čtvercového tvaru umístěné na pilíři P2, který je založen v řece. Z pravého břehu na pilíř překlenuje řeku lávka o délce 81,7 metru. Lávka z levého břehu, na pilíř P2 má rozpětí 46,7 metru. Obě lávky jsou půdorysně přímé. Lávka z levého břehu není s pravou lávkou půdorysně souosá, na pilíři P2 se levá lávka půdorysně odklání mírně po proudu, rovnoběžně s jezem. Konstrukce obou lávek vychází z místních podmínek a vzhledových požadavků.
Mostovka byla, s ohledem na konfiguraci terénu, umístěna na co nejnižší úroveň, přičemž byla respektována úroveň hladiny stoleté vody u opěr. Dalším záměrem bylo vzhledově nezatížit vysokými konstrukcemi střed řeky a minimalizovat rozměry a výšku pylonů. Celková plocha mostovky obou lávek je cca 405 m2. Konstrukční řešení lávek bylo zvoleno s ohledem na rozdílná rozpětí obou lávek.
Lávka z pravého břehu je visutá na dvou lanech parabolického tvaru zakončených na tělese lávky ve směru tečny ke křivce mostovky. Lávka z levého břehu (opěry O2) je zavěšená na třech dvojicích závěsů. Pylony kotvené do krajních pasů lávky jsou mírně skloněny směrem k opěře a rozvírají se vně lávky pod vertikálním úhlem 9 stupňů. Pylony jsou stabilizovány dvěma tyčovými zadními táhly se závitem M76, kotvenými do jednoho bodu v podélné ose lávky. Zešikmená rovina závěsů v příčném řezu zvyšuje příčnou tuhost celého systému.

Kongresová aréna – O2 ARÉNA – sál A

Projekt se zabývá přestavbou nosných konstrukcí „Malé O2 arény“ v Praze na kongresovou arénu. Stávající ocelová konstrukce centrální části byla demontována a byla instalována nová ocelová konstrukce zastropení budoucího sálu „A“. Zastropení vytvoří pochozí prostor pod lamelovou prosklenou střechou a tím vytvoří dva konferenční sály nad sebou. Obslužné lávky mají dvoutyčové zábradlí s madlem o průměru cca 50 mm a obdobná trubka je u podélníků lávek (trubky slouží mimo jiné pro uchycení osvětlovací techniky). Lávky se nacházejí při dolních pasech vazníků. Součástí konstrukcí budou i příčníky lávek, které slouží k uchycení scénických světel. Podél lávek vede sprinklerové potrubí a kabelové žlaby pro silnoproud i slaboproud. Na lávkách se nachází veřejně nepřístupné schodiště do úrovně horního pasu vazníku. Další skupinou lávek jsou 500 mm široké lávky z podlahových roštů vedené podél dolních pasů vazníků z jedné strany. Tyto lávky jsou vybaveny pouze lankem vedeným podél vazníků, které mají funkci jistícího systému. Z důvodu požadavků na osvětlení jsou všechny konstrukce ve střešní rovině opatřeny černým nátěrem.

 

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...