Ing. Jaroslav Lubas: Chtěl jsem být astronomem či astrofyzikem | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Ing. Jaroslav Lubas: Chtěl jsem být astronomem či astrofyzikem

Jaroslav Lubas má ve firmě EXCON na starosti software ALeX, což je dnes již nedílnou součástí portfolia služeb společnosti. U zrodu tohoto produktu stáli před léty Marek Janata a Pavel Hloušek a Jaroslav nastoupil do dobře rozjetého vlaku před dvěma léty. „Na trhu nebyl na přelomu tisíciletí produkt, který by plně vyhovoval potřebám firmy. Hlavní potřebou bylo sdílet bezpečně informace mezi námi a řadou partnerů, dodavatelů u „ocelářských“ projektů. Návrh mých kolegů byl a je tak dobrý a nadčasový, že se ze software, původně pro interní potřebu EXCONu, vyvinul komerčně úspěšný produkt,“ říká Jaroslav a dodává: „Rád bych zmínil osvícenost vedení naší společnosti, které velice brzo pochopilo, že digitalizace firmy, a to myslím digitalizaci v širším pojetí – nejen digitalizaci listinných dokumentů, může pomoci efektivně podpořit rozvoj firmy, podpořit obchodní aktivity i rozšířit prodejní portfolio. Pojem Průmysl 4.0 vznikl, tuším, v roce 2013. Díky ALeXu, který stojí za většinou digitálních procesů v naší firmě, jsme se posunuli, aniž bychom tento pojem před léty znali, do pozice realizátora této vize.“ 

Ptám se na to, zda je software na takové úrovni, že na něm není co vylepšit? Jaroslav však uvádí, že vývoj software nikdy nekončí. „Musíme reagovat na nové technologické trendy v IT i reagovat na požadavky našich zákazníků. Tím, že ALeX již není jen software pro interní potřebu Exconu, ale nasazujeme jej u široké plejády zákazníků, ať již v komerčních organizacích, tak ve státní správě, musíme být stále „in“,“ vysvětluje Jaroslav, který zmiňuje největší přednosti programu ALeX: „Maximální flexibilita, stabilita a bezpečnost. Nesnažíme se při nasazování ALeXu ohýbat zákazníka, ale přizpůsobit náš software právě jemu. Při analytických pracích pozorně nasloucháme a navrhujeme nejlepší možná řešení s hlubokou znalostí toho, co náš software umí. Soustřeďujeme se na to, aby software zákazníkovi skutečně pomáhal, minimálně jej obtěžoval.“ Jak dále uvádí, data, která jsou uložena v ALeXu, jsou uložena nejen bezpečně ve smyslu „aby je někdo nesmazal“, ale i z pohledu „aby je někdo nezneužil“. V nejzávažnějších případech nasazení umí program data i šifrovat.

ALeX je sice značně komplexní program, ale je ideální i pro menší společnosti se skromnějšími požadavky. Není nutné nasadit ALeX na všechny procesy. „Vždy zákazníkům doporučujeme, aby byl ALeX nasazován postupně, s rozmyslem, na agendy, které si o to přímo říkají. Zpracování smluv, řešení kolem faktur, zajištění evidence příchozí a odchozí pošty, napojení na datové schránky a podobně. Rozhodně silnou stránkou ALeXu je řízení procesů. Tam máme opravdu hodně co nabídnout. Na stránkách www.islalex.cz je docela pěkně popsáno, co vše ALeX umí. A co ještě neumí, to jej naučíme,“ dodává Jaroslav Lubas.

Možná i pro vše výše uvedené se program prodává výborně. „Neznám zákazníka, který by byl s nasazením programu nespokojen. ALeX není software na jedno použití. Často nasazení ALeXu roste s růstem zákazníka a s jeho dalšími požadavky. Ve většině případů se tedy jedná o dlouhodobá partnerství, kterých si nesmírně vážíme,“ říká Jaroslav, který se s programem společností EXCON seznámil v rámci svého předchozího působiště. „V té době jsem hledal řešení, které by doplnilo softwarové produkty, které společnost nabízela. Protože se v této branži pohybuji již řádku let, vím, co se na trhu nabízí. Řešení ALeX mne docela překvapilo, příjemně. Byla to láska na první pohled. Překvapilo mne i to, že za tímto skvělým produktem stojí firma, v jejíž hlavním portfoliu nejsou IT technologie,“ vzpomíná Jaroslav. 

Jednou z důležitých oblastí rozvoje a tím i směrování ALeXu je BIM, respektive CDE pro BIM. Zkratka znamená Building Information Management nebo také Building Information Modeling. CDE je zkratka pro Common Data Environment. „Zjednodušeně jde o to, že ALeX dokáže k 3D modelu budovy, nebo obecněji 3D objektu, připojit důležité doplňkové informace jako například dokumenty související s jednotlivými profesemi, smlouvy, certifikáty, fotografie a další. Pomáhá tak v celém životním cyklu stavby. Tady vnímáme velký potenciál ALeXu, protože můžeme plně využít zkušeností ze všech oblastí, kde EXCON, a.s. působí – projektování, výroby, realizace i IT,“ uvádí Jaroslav, který měl být původně specialistou na zcela jinou oblast…

„I přesto, že mě vždy zajímala astronomie a astrofyzika, vystudoval jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie skla a keramiky, protože na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy daný rok moje oblíbené obory bohužel neotevírali. Tak jsem zvolil další můj zájmový obor - chemii. A to chemii trochu jinou, šmrncnutou krásou ... V kráse jsem totiž vyrůstal od dětství. Moje maminka se hodně zajímala o umění a s tátou, který byl výtvarník - řezbář, vytvářeli krásné věci. Tak jsem si říkal, že sklo by mohlo trochu doplnit materiálové portfolio,“ usmívá se při vzpomínkách na studentská léta Jaroslav. Když do toho všeho vstoupily počítače, zásadně byl ovlivněn další profesní rozvoj našeho kolegy. „Nejvíce mne bavilo chemické inženýrství a programování. A u počítačů jsem zůstal dodnes,“ říká a vzpomíná na obor politická ekonomie, kvůli kterému musel téměř školu opustit. „Tedy ten problém měl celý náš kruh, protože jsme byli trochu nepřizpůsobiví a vzpurní, a to se v době mého studia trestalo,“ dodává.

Na závěr jsme se s panem Jaroslavem dotkli aktuálně probíhající pandemie koronaviru, a i zde jsme našli průnik se software ALeX. „Myslím si, že se touto pandemií nastartovala další etapa elektronické komunikace. Ukázalo se, že díky technologiím, které již máme, ale využíváme je jen okrajově, či pro zábavu, je možné vyřešit řadu aktivit, které bychom dříve řešili osobně, osobní návštěvou. Týká se to například možností distančního studia, komunikace se státní správou, ale i spolupráce firem na různých společných projektech. Podobná zlomová situace nastala při spuštění informačního systému datových schránek (ISDS). To významně nastartovalo elektronickou komunikace ve veřejné správě. Nyní, v době pandemické, by se do toho měl zapojit více „koncový uživatel“ tzn. každý z nás. Bylo by úžasné, kdyby se podařilo rychleji dosáhnout stavu, který známe z Litvy, Lotyšska. Určitě tomu pomůže i vznikající elektronická identita občana, kterou nastartovaly bankovní domy. Věřím, že i my dokážeme s ALeXem elektronizaci pomoci,“ dodává na závěr Jaroslav Lubas, který ve svých volných časech buduje a opravuje společně se svou rodinou chalupu nebo rád fotografuje.

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...