Mezi nejprestižnější stavby jižních Čech patří i dílo Vladimíra Janaty | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Mezi nejprestižnější stavby jižních Čech patří i dílo Vladimíra Janaty

Unikátní ocelová lávka pro pěší a cyklisty přes Otavu v Písku, pod kterou jsou autorsky podepsáni i Ing. arch. Josef Pleskot a specialista firmy EXCON Ing. Vladimír Janata, CSc., získala titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech 2016-2018. Slavnostní vyhlášení vyhodnocených staveb proběhlo 10. dubna 2019 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Lávka uspěla v kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby - mosty a lávky.

Porotu zaujalo architektonicky ojedinělé řešení lávky, které je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů – část visutá a část zavěšená. Estetice stavby dominují dokonale zpracované ocelové konstrukce. Celková geometrie pylonů, lan a táhel zajišťuje stabilitu lávky a dává stavbě technicistní a  moderní charakter. Umístění lávky umožňuje nové netradiční výhledy na jedinečnou historickou část města. Provedení stavby i řemeslné zpracování konstrukcí je dokonalé a přispívá k výtečnému vyznění celého záměru

Soutěž „PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2016–2018“ je přehlídkou, kde se prezentují provedené a  dokončené stavby v  jižních Čechách v letech 2016–2018. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje a vyhlašuje ji Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeským krajem.

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...