Unikátní kyvadlo od společnosti EXCON bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Unikátní kyvadlo od společnosti EXCON bude v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Barokní jezuité se nebáli experimentů. Hnala je touha po poznání života. V pražském Klementinu najdeme mnoho takových příkladů. V samotném kostele Nejsvětějšího Salvátora kázal jak Bohuslav Balbín, tak Antonín Koniáš, ale také tu třeba slavný pražský Španěl Rodrigo Arriaga vedle filosofických systémů promýšlel fyzikální zákony. Barokní jezuita Valentin Stansel (1621-1705) se v Klementinu snažil sestavit i perpetuum mobile. Do tohoto kontextu vstoupí architekt Josef Pleskot v postní době 2020 svým kinetickým objektem. Své kyvadlo zavěsí na velký pátek 26. února 2020 doprostřed, do centra hlavní lodi, nad hlavy návštěvníků bohoslužeb. Unikátní kinetickou soustavu do detailu spočítali, navrhli a sestrojili inženýři ze společnosti EXCON.

Kyvadlová soustava zpřítomní čas, rytmus a trvání, ale zdůrazní také nutnost razantního počátečního impulsu, po kterém následuje pomalé doznívání. Západovýchodní pohyb svislé i vodorovné části, která se „zázračně“ nevychýlí ze své roviny, na sebe v sakrálním kontextu váže překvapivě velké množství subjektivních asociací.

Objekt z klasických materiálů jako je dřevo a kov, nicméně v neuvěřitelných rozměrech a zároveň subtilitě provedení, je tak i poctou technickým dovednostem člověka. Architekt Josef Pleskot do návrhů architektury rád viditelně integruje krásu a logiku technických konstrukcí.

Kyvadlo je kinetický objekt, který je tvořen svislým dřevěným čtvercovým hranolem o délce 10 metrů a příčlí z hranolu obdélníkového průřezu délky 12 metrů. Obě části jsou spojeny ve vrcholu vertikálního prvku kloubově přes dvě boční kuličková ložiska umístěná nad těžištěm horizontálního hranolu. Celá soustava je zavěšena na příčném čepu umístěném 1,75 m od vrcholového čepu opět prostřednictvím bočních kuličkových ložisek. Stabilita celé soustavy, která na první pohled vypadá nevěrohodně, je dána fyzikálním zákonem o rovnováze na páce a podmínkou umístění vrchního kloubu nad těžištěm příčle. Aby se horní příčle pohybovala vodorovně, musí být dokonale vyvážena vzhledem k čepu, na kterém je zavěšena. Vlastní frekvence a tedy doba kyvu kinetické soustavy se ladí polohou čepu na svislém hranolu a hmotností závaží umístěného na jeho spodní části. Předpokládaná frekvence kmitání je 0,14 Hz, doba jednoho kmitu (tam a zpět) tedy cca 7 s. Díky nízkému tření v ložiskách se očekává dlouhé dokmitávání soustavy.

Kyvadlo bude zavěšeno přes čep na vertikálním prvku uprostřed dvojice U-profilů. Ty jsou vedeny napříč kostela a podepřeny na dřevěných kozách, které jsou umístěny na obou protějších galeriích. Do pohybu se kyvadlo uvádí vychýlením ze svislé polohy do boční úvratě břevnem opřeným do kapsy umístěné na spodní části vertikálního trámu. Obsluha bude potřebovat vyvodit sílu odpovídající hmotnosti 40 kg.

Komentovaná prohlídka intervence s úvodní panelovou diskuzí (za účasti Josefa Pleskota, Vladimíra Janaty, Tomáše Halíka, Petry Oulíkové a Norberta Schmidta) se pak uskuteční v neděli 15. března 2020 v cca 21:00 hodin, bezprostředně po bohoslužbě, která začíná ve 20:00 hodin. Více informací o tomto projektu, jehož hlavním sponzorem je společnost EXCON, a.s., najdete zde nebo zde.
 

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...