Vladimír Janata obdržel Cenu Pavla Juchelky | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Vladimír Janata obdržel Cenu Pavla Juchelky

Ing. Pavel Juchelka byl až do roku 2015, kdy podlehl boji se zákeřnou nemocí, dlouholetým prezidentem České asociace ocelových konstrukcí (www.caok.cz), jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí a zvýšení uplatnění oceli ve stavebnictví. Jako poctu tomuto zakladateli asociace je každoročně udělována Cena Pavla Juchelky, a to za mimořádné zásluhy pro obor ocelových konstrukcí. V letošním roce obdržel tuto cenu Ing. Vladimír Janata, CSc. (projektant EXCON, a.s.), a to v rámci společenského večera jubilejního 10. ročníku konference KONSTRUKCE (7. listopadu 2019 ve středočeské Nesuchyni). Před samotným předáním pamětního listu vyzdvihli Ing. Marek Janda (tajemník ČAOK) a Ing. Antonín Pačes, prezident asociace a předseda představenstva EXCON, a.s., osobní přínos Vladimíra Janaty pro obor ocelových konstrukcí, konkrétně pak v rámci dlouhodobé činnosti v navrhování a realizaci staveb. O laureátovi ceny Pavla Juchelky rozhoduje Výkonný výbor ČAOK.  

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...