Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

EKOLOGIZACE TEPLÁRNY TRMICE - SNÍŽENÍ NOx a SO2 V TEPLÁRNĚ TRMICE

Rok realizace

2020-2021

Popis

Realizace:
04/2020 – 02/2021

Lokalita:
Teplárna Trmice, Trmice, Česká republika

Popis:
Předmětem projektu je dodávka, instalace a zprovoznění zařízení pro snížení emisí NOx, a SO2 ve spalinách v Teplárně Trmice.

Stavební objekty a provozní soubory:

PS 201: Jednotka SCR, DPS 201.4: OK a obslužné plošiny     reaktoru
•    D+M ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce budovy reaktoru, včetně schodišťové věže
•    hmotnost OK: cca 286,5 t

PS 203: Spalinový trakt, DPS 203.1: Spalinovody
•    D+M ocelové konstrukce, montáž klapek a kompenzátorů
•    Linka č. L1 DeSOx – spalinové vedení
•    Linka č. L2 DeSOx – spalinové vedení
•    Linka DeNOx – spalinové vedení
•    Uzavírací a regulační klapky – 6ks (cca 27,0 t)
•    Kompenzátory – 12ks (cca 3,0 t)
•    hmotnost OK: cca 178,5 t

PS 203: Spalinový trakt, DPS 203.3: OK a obslužné plošiny spalinovodů
•    D+M ocelové konstrukce
•    Linka č. L1 DeSOx – podpěry a stojky, obslužné plošiny, přístupové soustavy
•    Linka č. L2 DeSOx – podpěry a stojky, obslužné plošiny, přístupové soustavy
•    Linka DeNOx – podpěry a stojky, obslužné plošiny, přístupové soustavy
•    hmotnost OK: cca 46,0 t

PS 203: Spalinový trakt, DPS 203.4: Zaslepení vstupu  Linky č. L1 do komína
•    D+M ocelové konstrukce
•    hlavní nosná konstrukce zaslepení vstupu Linky č. L1 do komína
•    hmotnost OK: cca 2,0 t

PS 205: Potrubní a kabelové mosty – OK
•    D+M ocelové konstrukce
•    potrubní a kabelové mosty č. 1 až 8
•    nová lávka v kotelně K5, K6
•    konzoly potrubní cesty
•    emisní monitoring, přístup k měření emisí
•    hmotnost OK: cca 40,0 t

SO 203: Čpavkové hospodářství, DSO 203.2 Konstrukčně – stavební řešení
•    D+M ocelové konstrukce
•    zastřešení objektu čpavkového hospodářství
•    zakrytí stáčecího místa
•    vnitřní lávky a plošiny
•    hmotnost OK: cca 17,0 t
 
Celková hmotnost OK: cca 570,0 t
Celková hmotnost uzavíracích a regulačních klapek a kompenzátorů: cca 30,0 t   

Poptejte cenu