Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Florentinum

Rok realizace

2013

Popis

Rok realizace: Projekt OK: 12/2012 - 02/2013

Výrobní a montážní dokumentace OK: 04/2013-05/2013

Výroba OK: 04/2013-05/2013

Stavební práce, montáž OK: 04/2013 - 06/2013

Lokalita: Praha 1 - Florenc, Česká republika

Popis: Přízemí bývalé budovy České typografie v ulici Na Poříčí v Praze na Florenci slouží jako pasáž pro pěší pro vstup do nově vzniklého obchodního objektu „Florentina“. Ve zbývajících šesti patrech budovy je provozován hotel. Pro toto nové využití objektu byly nezbytné statické úpravy nosného železobetonového skeletu. Investorem požadované uvolnění půdorysu přízemí v budoucí vstupní pasáži objektu bylo dosaženo odstraněním železobetonových nosných sloupů v přízemí, které byly nahrazeny systémem kompozitních předpjatých vzpínadel (nosná betonová konstrukce ve spolupůsobení s ocelovým vzpínadlem).

EXCON byl generálním dodavatelem železobetonových a ocelových konstrukcí souvisejících se statickým zajištěním budoucí pasáže.

  • Projekt řešil návrh nosné ocelové konstrukce vzpínadel. Projekt byl zpracován ve stupních dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení stavby.
  • Vypracování výrobní a montážní dokumentace. Dokumentace pro nosné prvky konstrukce vzpínadel a zesílení železobetonových sloupů.
  • Autorský dozor při montáži ocelových konstrukcí.
  • Přípravné stavební práce, včetně demolic.
  • Zesílení železobetonových sloupů zvětšením průřezu sloupů, injektování ocelových prvků. - Dodávka a montáž ocelových prvků pro zesílení stávajících železobetonových sloupů. - Dodávka a montáž ocelových vzpínadel, včetně táhel Macalloy.
  • Předpínání táhel Macalloy pomocí hydraulických napínacích zařízení; hlavní prvky nosné konstrukce pro zesílení budovy.
  • Tenzometrické měření hodnot předpětí táhel Macalloy při montáži a aktivaci konstrukce.
  • Aktivace konstrukce vzpínadel pomocí hydraulických lisů, monitoring nosné konstrukce budovy v průběhu aktivace.

Poptejte cenu