Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Fotbalový stadion Plzeň – střešní konstrukce

Rok realizace

2011

Popis

Rok realizace: 2011              

Lokalita: Plzeň, Štruncovy sady, Česká republika

Popis:  Konstrukce zastřešení se sestává ze třech částí - dvě tribuny za brankami a jedna podélná. Nosná konstrukce je řešena konzolovými vazníky se závěsy umístěnými v osovém systému, ve kterém jsou umístěny železobetonové pilony.

Konstrukce je ztužena v každém dilatačním úseku vodorovným ztužidlem v úrovni horního pasu vazníků. Vazníky jsou vzájemně propojeny trojbokým ztužidlem v místě přípoje táhel a svislou konstrukcí pro opláštění na konci vazníků. Závěsy vazníků jsou ze systémových táhel MacAlloy, které umožňují měřit jejich předpětí. Táhla jsou předepnuta na sílu, která zajišťuje, že nebudou v případě sání od větru namáhaná tlakem. Nosnou konstrukci pro střešní plášť tvoří trapézový plech.

Celá konstrukce je vyrobena z dílů, které jsou vzájemně spojeny šroubovými styky.

Dílenská dokumentace zastřešení. Výroba ocelové konstrukce zastřešení a dodávka nosné konstrukce zastřešení - trapézových plechů. Montáž ocelové konstrukce zastřešení a nosné konstrukce zastřešení - trapézových plechů

 

Poptejte cenu