Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Hygrogenační uzel Anilin

Rok realizace

2005

Popis

Rok realizace: 2005 - 2006

Lokalita: BC-MCHZ Ostrava

Popis: V rámci stavebního objektu SO 112 - Nová hala je řešena ocelová konstrukce hydrogenační linky HL 7 pro akci „Obnova hydrogenačního uzlu výroby anilinu" v areálu BC-MCHZ Ostrava. Konstrukce má půdorysné rozměry 23.0 x 14.0 m, max. výška konstrukce je 24.3 m.

Výrobní dokumentace, dodávka a montáž ocelových konstrukcí.

Poptejte cenu