Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Komplexní obnova elektrárny Tušimice II - odsíření

Rok realizace

2007

Popis

Rok realizace:

  • 1 etapa: 2007 - 2008
  • 2 etapa: 2009 - 2010
  • 3 etapa: 2010

Lokalita: Tušimice, Česká republika

Popis:

  • montáž ocelových konstrukcí - prostorové příhradové podpory vedení surového a čistého plynu
  • montáž svařované ocelové konstrukce vedení surového plynu Ø 7,5m
  • montáž svařované ocelové konstrukce 2 ks absorbérů Ø 17,5m ( 14,5m ) výška 44m
  • montáž svařované ocelové konstrukce nádrží - vypouštěcí nádrž a nádrž procesní vody
  • montáž ocelové konstrukce budovy čerpadel
  • montáž vnitřního vybavení absorbérů (sprchové břehy, odlučovač kapek, oxidace vzduchových lavic)
  • montáž portálových jeřábů, čerpadel a kompresorů

Montáž byla rozdělena do tří etap s ohledem na plán uzavření jednotlivých výrobních bloků a s ohledem na postup výstavby nových kotlů.

Montáž ocelových konstrukcí a instalace technologického vybavení byla realizována jako subdodávka obchodního balíčku odsíření elektrárny Tušimice II. Rozsah prací obsahoval přípravné práce (plán organizace montáže, specifikace svářecích postupů, kontrolní a zkušební plány), montáž a odpovídající kontroly včetně měřících a kontrolních protokolů.

Poptejte cenu