Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY RADOTÍN

Rok realizace

2023

Popis

Rok realizace: 2022 - 2023

Lokalita: Lávka pro pěší a cyklisty Radotín, Česká republika

Popis:
Původní betonová lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku z r. 1994 v havarijním stavu byla nahrazena novou ocelovou zavěšenou lávkou na upravené původní spodní stavbě. Nová  110m  dlouhá celosvařovaná, trojboká trubková příhradová konstrukce šířky 3,6 m je rozdělena  jednodříkovým pylonem výšky 24 m, kotveným kloubově na horní pas nosníku nad osou stávajícího pilíře, na dvě pole. Hlavní pole lávky nad řekou z Radotínské opěry k pilíři o rozpětí 80,5 m je zavěšeno z vrcholu pylonu dvěma dvojicemi lan Ø 36 mm. Vrchol pylonu je zakotven do opěry na Zbraslavské straně dvěma lany Ø 48 mm a Ø 40 mm.  Lana, zakončená koncovkou se závitovou tyčí a systémovým táhlem s napínákovou maticí a koncovkou, byla napínána hydraulickým zařízením, síly v lanech byly měřeny tenzometricky. Kompozitní mostovka šířky 4 m je uložena příčně asymetricky na žárově zinkovaném roštu. 

Autoři návrhu: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. Vladimír Janata, CSc.

Studie a všechny stupně projektové dokumentace ocelové konstrukce  DUR, DSP, DPS, RDS, výrobní dokumentace

Výroba a montáž ocelové konstrukce, lan a pohlcovačů kmitů, předpínací postup, tenzometrická měření.

Poptejte cenu