Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Nový Zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice OB01 – Zauhlování, dílo A

Rok realizace

2008

Popis

Rok realizace:  2008 - 2009

Lokalita:  Areál ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, Bílina, Česká republika

Popis:  

Ocelové konstrukce a opláštění nového zauhlování Elektrárny Ledvice. / I. ETAPA. Účelem zauhlování je zajištění dopravy energetického uhlí z úpravny Ledvice ke spotřebě ve stávajících blocích 2, 3 a 4 a pak v nově vybudovaném bloku 660 MWe.

Zauhlovací mosty:

 • T1 A,B (rekonstrukce OK, renovace nátěrového systému, výměna opláštění, celková délka mostu 51,5 m)
 • T2 A,B (přepojení zauhlovací trasy za provozu elektrárny: demontáž stávajícího mostu T2 a montáž nového mostu T2, celková délka mostu 46,0 m)
 • T3 A,B (celková délka mostu 192,0 m)
 • Podpory trubkového dopravníku T6 A,B (celkem 16 podpor, výšky podpor od 1,2 m do 35,0 m) vč. podpory vedení plynovodu o celkové délce 50,0 m
 • T9 A,B (celková délka mostu 50,0 m)
 • T10 (součástí mostu je svařovaný vyrovnávací zásobník na uhlí o rozměrech: d=5,0 m, š=5,0 m, v=18,0 m, celková délka mostu 80,0 m)
 • T11 (celková délka mostu 96,0 m)

Přesypné zauhlovací věže:

 • V1 (instalace nových jeřábových drážek)
 • V2 (rozměry věže: d=15,5 m, š=8,5 m, v=16,0 m)
 • V3 (rozměry věže: d=6,0 m, š=6,0 m, v=22,0 m)

Objekt drtící stanice (rozměry objektu: d=50,0 m, š=35,0 m, v=23,0 až 27,0 m)

Úpravy na stávající kotelně/bunkrovně (přesyp z trubkového dopravníku T6 A,B na pasové dopravníky T7 A,B), výchozí montážní úroveň ve výšce 35,0 m nad okolním terénem:

 • Nové ocelové technologické podlaží
 • Zastřešení a opláštění přesypu T6/T7
 • Jeřábové drážky nad pasy T7 A,B (celková délka 210,0 m)
 • Nová ocelová plošina pro osazení technologie odsávání

Opláštění objektů:

 • Zateplený střešní plášť (skladba: trapézový plech, parotěsná folie, tepelná izolace, hydroizolační folie)
 • Nezateplený střešní plášť (skladba: jednoduchý trapézový plech)
 • Zateplený stěnový plášť (skladba: „C" kazety, tepelná izolace, trapézový plech)
 • Nezateplený plášť (skladba: jednoduchý trapézový plech)
 • Podlahy (skladba: trapézový plech/ztracené bednění)

Projektová a dílenská dokumentace pro stavbu ocelových konstrukcí a opláštění. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, dodávka a montáž opláštění.

 

Poptejte cenu