Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Nový Zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice OB01 – Zauhlování, dílo B

Rok realizace

2009

Popis

Rok realizace:  

 • 2009 - 2010 Zauhlovací věže č.4 a č.5, Koridor dopravníku T15 A,B
 • 2011 - 2012 Zauhlovací mosty T16 A,B a T16 C,D, Podpory trubkového dopravníku T14 A,B

Lokalita:  Areál ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, Bílina, Česká republika

Popis:  Ocelové konstrukce a opláštění nového zauhlování Elektrárny Ledvice. / II. ETAPA. Účelem zauhlování je zajištění dopravy energetického uhlí z úpravny Ledvice ke spotřebě ve stávajících blocích 2, 3 a 4 a pak v nově vybudovaném bloku 660 MWe.

Výchozí montážní úroveň na střeše objektu strojovny ve výšce 40,0 m nad okolním terénem.

Přesypné zauhlovací věže:

 • Věž č.4 (rozměry věže: d=24,5 m, š=19,5 m, v=32,0 až 72,0 m, výchozí montážní úroveň +40,0 m, částečně +/-0,0 m)
 • Věž č.5 (rozměry věže: d=13,0 m, š=19,5 m, v=32,0 m, výchozí montážní úroveň +40,0 m)

Koridor dopravníku T15 A,B (rozměry objektu: d=54,0 m, š=13,0 m, v=20,0 m, výchozí montážní úroveň +40,0 m)

Zauhlovací mosty:

 • T16 A,B (celková délka mostu 15 m, úroveň osazení +51,0 m)
 • T16 C,D (celková délka mostu 15 m, úroveň osazení +51,0 m)
 • Podpory trubkového dopravníku T14 A,B (celkem 9 podpor, výšky podpor od 13,0 m do 60,0 m) vč. potrubního mostu „C" o celkové délce 105,0 m

Opláštění objektů:

 • Zateplený střešní plášť (skladba: trapézový plech, parotěsná folie, tepelná izolace, hydroizolační folie)
 • Stěnový plášť + „C" kazety (skladba: „C" kazety, trapézový plech)
 • Stěnový plášť (skladba: jednoduchý trapézový plech)
 • Podlahy (skladba: trapézový plech/ztracené bednění)

Projektová a dílenská dokumentace ocelových konstrukcí a opláštění. Výroba a montáž ocelových konstrukcí, dodávka a montáž opláštění.

Poptejte cenu