Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

PÍSEK, LÁVKA PŘES MĚSTSKÝ OSTROV, ŘEKA OTAVA

Rok realizace

2021

Popis

Realizace:
2021

Lokalita:
Písek, lávka přes městský ostrov, řeka Otava, Česká republika

Popis:
Stávající konstrukce lávky je tvořena dvěma konstrukcemi tvořenými spojitými nosníky o dvou polích. Ocelová nýtovaná příhradovina s dolní mostovkou má rozpětí polí 4x30,0m. Dvojice příhradových spojitých nosníků o výšce cca 2,1m tvoří hlavní nosné prvky konstrukce. Příhradové vazníky jsou osově vzdáleny 2,70m. Prvky nýtované příhradové konstrukce jsou řešeny jako členěné pruty z L-profilů a plechů proměnných tloušťek. Vzdálenost svislic je 1,765 m. Pruty v plné vazbě zajišťují stabilitu horního tlačeného pasu. Na ocelových prvcích mostovky jsou uloženy dřevěné fošny tloušťky 55mm. Vodorovné zavětrování lávky je řešeno pomocí diagonálního ztužidla, které je umístěno v rovině spodního pasu příčníků.
Ocelová konstrukce rampy na ostrov je složena z přibližně shodně dlouhých 3 polí a jednoho pole, které bylo během rekonstrukce prodlouženo tak, aby tvořilo dostatečnou podporu pro dřevěnou mostovku. Sklon rampy je cca 8,3%. Pochozí šířka rampy je 2,5m.

Diagnostika ocelové konstrukce, RDS, výrobní dokumentace.

Rekonstrukce ocelové konstrukce, výroba a montáž korozně poškozených částí.

 

 

 

 

 

 

Poptejte cenu