Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Reaktivace Vysoké pece č.1 v NKP Dolní oblast Vítkovic - Nástavba na Vysoké peci č. 1 - Bolt Tower

Rok realizace

2014-2015

Popis

Rok realizace:

Výrobní a montážní dokumentace

• OK: 05/2014-02/2015

• Výroba OK: 06/2014-10/2014

• Montáž OK: 11/2014-04/2015

Lokalita: Ostrava – Vítkovice Dolní oblast, Česká republika

Popis:

• Vypracování výrobní a montážní dokumentace. Dokumentace pro nosné prvky i pro prvky pro osobní výtah, technologie apod.

• Autorský dozor při montáži ocelových konstrukcí.

• Předpínání táhel Macalloy; hlavní prvky nosné konstrukce.

• Tenzometrické měření hodnot předpětí táhel Macalloy při montáži.

Poptejte cenu