Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Václavské náměstí č. 9, rekonstrukce objektu - provizorní ocelová konstrukce

Rok realizace

2010

Popis

Rok realizace: 03/2010 - 10/2010

Lokalita: Václavské náměstí č. 9, Praha 1, Česká republika

Popis: Provizorní ocelová konstrukce byla provedena jako podpora a ochrana památkově chráněných částí objektu v průběhu demolice ostatních částí objektu.  Tzn. ke svislému podepření stropů 3-7NP (v traktu A-B), dále ke svislému podepření části ponechávané stěny v ose B v rozsahu 4-7NP, k zajištění stability ponechávané stávající čelní nosné stěny a části ponechávané vnitřní stěny u osy B a v poslední řadě i jako podpora k zajištění pasivního zemního tlaku v rozsahu 2PP až 1NP.
Provizorní ocelová konstrukce byla opatřena ochranným lakem tloušťky 50µm.
Práce byli provedeny ve velmi náročném prostředí postupně demolovaného objektu. Přesun jednotlivých částí provizorní OK byl možný pouze ručně. Veškerá manipulace uvnitř objektu se prováděla s minimálním použitím zdvihacích prostředků.

Zpracování realizační a dílenské dokumentace provizorní ocelové konstrukce, výrobu a montáž provizorní ocelové konstrukce.

Celková hmotnost provizorní OK:    cca 140 t


 

 

 

 

 

 

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací