Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Rok realizace

04/2021 – 08/2022

Popis

Lokalita:
Vozovna Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Plzeň 2 - Slovany

Popis: 
Jedná se o novou konstrukci soustavy přiléhajících a propojených hal, tvořených nosnou ocelovou konstrukcí. Hala vzniká na místě zdemolované stávající haly vozovny. Navržená konstrukce je součástí rekonstruovaného areálu vozovny Slovany. Objekt hal je dělen do třech stavebních objektů, které jsou dále rozděleny na části dle provozů a využití.

Součástí ocelové konstrukce jsou revizní lávky, jejichž rozsah vychází z požadavků provozní technologie. Přístup na lávky je zajištěn pomocí ocelového schodiště, směrem ke koleji je na lávkách navržena vyklápěcí část pro zmenšení mezery mezi přistaveným vozem a lávkou.

Součástí ocelových konstrukcí jsou ocelové sloupky nesoucí kolejnice v servisních kanálech.

Podélná osová vzdálenost sloupků je 1,45m a jsou kotveny do železobetonové desky podlahy.

Stavební objekty:

SO VST 01/2: Budovy drážní cesty

 • D+M ocelové konstrukce
 • dílenská dokumentace ocelové konstrukce
 • hmotnost OK: cca 100,0 t

 

SO VST 05/2: Budova vrátnice

 • D+M ocelové konstrukce
 • dílenská dokumentace ocelové konstrukce
 • hmotnost OK: cca 2,0 t

 

SO OUT 02/2: Haly údržby a oprav

 • D+M ocelové konstrukce
 • dílenská dokumentace ocelové konstrukce
 • ocelová konstrukce servisních lávek
 • ocelová konstrukce sloupků pod kolejnice 
 • hmotnost OK: cca 385,0 t

 

SO ODT 03/2: Remizovací haly

 • D+M ocelové konstrukce
 • dílenská dokumentace ocelové konstrukce
 • hmotnost OK: cca 650,0 t

 

SO PAB 04/1: Provozně – administrativní budova

 • D+M ocelové konstrukce
 • dílenská dokumentace ocelové konstrukce
 • nosná ocelová konstrukce LOP – systém sloupků a příčníků 
 • ocelová konstrukce pro VZT a protihlukový kryt
 • hmotnost OK: cca 15,0 t

 

Celková hmotnost: cca 1.152 t

Poptejte cenu