Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Rok realizace

2009

Popis

Rok realizace:

  • Projekt OK: 06/2009-05/2012
  • Výroba OK: 08/2010-04/2012
  • Montáž OK: 09/2010-05/2012

Lokalita: Ostrava - Vítkovice, Česká republika

Popis:

  • Projekt rekonverze plynojemu zaměřený na část „Ocelové konstrukce". Projekt byl zpracován ve stupních studie, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení ocelové stavby.
  • Vypracování výrobní a montážní dokumentace. Dokumentace pro nosné prvky i pro prvky pro opláštění apod.
  • Autorský dozor při montáži ocelových konstrukcí, jak při rekonstrukci stávajících konstrukcí, tak během montáže nových konstrukcí.
  • Předpínání táhel Macalloy (nové zesilující vzpínadlo zvonu plynojemu), tenzometrické měření hodnot předpětí při montáži.
  • Projekt zdvihu zvonu včetně autorského dozoru.

Projektová a výrobní dokumentace všech nosných a sekundárních ocelových konstrukcí, autorský dozor při montáži včetně zdvihu zvonu, měření předpětí táhel.

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.