Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Rok realizace

2009

Popis

Rok realizace:

  • Projekt OK: 06/2009-05/2012
  • Výroba OK: 08/2010-04/2012
  • Montáž OK: 09/2010-05/2012

Lokalita: Ostrava - Vítkovice, Česká republika

Popis:

  • Projekt rekonverze plynojemu zaměřený na část „Ocelové konstrukce". Projekt byl zpracován ve stupních studie, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace skutečného provedení ocelové stavby.
  • Vypracování výrobní a montážní dokumentace. Dokumentace pro nosné prvky i pro prvky pro opláštění apod.
  • Autorský dozor při montáži ocelových konstrukcí, jak při rekonstrukci stávajících konstrukcí, tak během montáže nových konstrukcí.
  • Předpínání táhel Macalloy (nové zesilující vzpínadlo zvonu plynojemu), tenzometrické měření hodnot předpětí při montáži.
  • Projekt zdvihu zvonu včetně autorského dozoru.

Projektová a výrobní dokumentace všech nosných a sekundárních ocelových konstrukcí, autorský dozor při montáži včetně zdvihu zvonu, měření předpětí táhel.

Poptejte cenu