Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Rezidence Sacre Coeur II

Rok realizace

2014-2016

Popis

Rok realizace: 2014-2016

Lokalita: Praha 5, Holečkova ul., ČR

Popis:

Stavební objekty SO01 a SO02 rezidence Sacre Coeur II se půdorysně kříží s tubusy Strahovského tunelu. Kvůli omezené zatížitelnosti konstrukcí tunelů bylo navrženo překlenout tubusy ocelovou konstrukcí, která zároveň tvoří tři respektive čtyři podlaží objektu. Další podlaží jsou tvořena betonovou nosnou konstrukcí. Hlavní ocelová konstrukce je v případě obou objektů tvořena dvěma mohutnými příhradovými hlavními nosníky se statickou výškou 9,2 m a rozpětím 52,5 m v případě objektu SO01 a se statickou výškou 6,4 m a rozpětím 45 m v případě objektu SO02. Nosníky jsou staticky prostě podepřeny na železobetonových konstrukcích založených na pilotách vedle tubusů tunelu. Kolmo na hlavní nosníky jsou příčné vazníky, jejichž geometrie byla v rámci jednotlivých os velmi pestrá, ovlivněná stavebními požadavky a dispozičními vztahy. Příčné vazníky jsou převážně svařované příhradové konstrukce. Stropy byly ocelobetonové, spřažené. Zcela atypická byla montáž hlavních nosníků. Svařovaly se z montážních dílů na stavbě v horizontální poloze a pomocí za tím účelem zkonstruované konstrukce kloubů a jeřábu doplněného zajišťovacími vzpěrami byly zdviženy do svislé polohy

EXCON zajišťoval:

• výrobní dokumentaci ocelové konstrukce obou mostů

• návrh, posouzení a výrobní dokumentaci pomocných

• konstrukcí pro zdvih otáčením a betonáž balkonů

• podporu statika pro montážní organizaci

• Dodávka a montáž OK: Metrostav, divize 3

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací