Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Sazka Aréna

Rok realizace

2003

Popis

Rok realizace: 2003

Lokalita: Praha

Popis konstrukce: Víceúčelová Sazka Aréna byla dokončena pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha odvětvích zde budou pořádány kulturní a společenské akce různého druhu. Střecha arény je ve tvaru kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9 m, který byl definován architektonickým řešením.

Z několika variant byla zvolena koncepce prostorového vzpínadla s 36 radiálními trubkovými příhradovými vazníky s předpjatými táhly, které se sbíhají na centrálním válcovém tubusu o průměru 18 m, výšce 12,3 m. Konstrukci doplňují svislá ztužidla v centrických kruzích, která zajišťují stabilitu spodního pasu a zároveň spolupůsobí s vazníky klenbovým účinkem.

Střecha je uložena na betonové konstrukci dilatované na 6 částí na 32 kyvných a čtyřech vetknutých sloupech spojených ve vrcholu s betonovými jádry umístěnými ve středech dilatačních úseků. Čtyři hrncová mostní ložiska, uložená mezi sloupy a vazníky, umožňují pouze radiální pohyb a střechu tak stabilizují v prostoru vůči betonové hale. Prostor mezi vazníky a táhly je využit pro kruhové mosty a pohyblivé lávky divadelní technologie, která tvoří s konstrukcí střechy integrální celek.

Koncepční návrh ocelových konstrukcí, všechny stupně projektové dokumentace, autorský dozor, výrobní výkresy, teoretické podklady pro montáž, výroba středového tubusu, dodávka a předpínání táhel, aktivace konstrukce. 

Víceúčelová Sazka Aréna byla dokončena pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha odvětvích zde budou pořádány kulturní a společenské akce různého druhu.

Hlavní cena profesora Faltuse udělená Českou společností pro ocelové konstrukce a Spoločnosťou pre oceľové konštrukcie pri ZSVT v rámci České a Slovenské mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 2003 v soutěži o „Nejlepší realizovanou stavbu" s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2000-2003 v kategorii Občanské a sportovní stavby.

Poptejte cenu