Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Sazka Aréna

Rok realizace

2003

Popis

Rok realizace: 2003

Lokalita: Praha

Popis konstrukce: Víceúčelová Sazka Aréna byla dokončena pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha odvětvích zde budou pořádány kulturní a společenské akce různého druhu. Střecha arény je ve tvaru kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9 m, který byl definován architektonickým řešením.

Z několika variant byla zvolena koncepce prostorového vzpínadla s 36 radiálními trubkovými příhradovými vazníky s předpjatými táhly, které se sbíhají na centrálním válcovém tubusu o průměru 18 m, výšce 12,3 m. Konstrukci doplňují svislá ztužidla v centrických kruzích, která zajišťují stabilitu spodního pasu a zároveň spolupůsobí s vazníky klenbovým účinkem.

Střecha je uložena na betonové konstrukci dilatované na 6 částí na 32 kyvných a čtyřech vetknutých sloupech spojených ve vrcholu s betonovými jádry umístěnými ve středech dilatačních úseků. Čtyři hrncová mostní ložiska, uložená mezi sloupy a vazníky, umožňují pouze radiální pohyb a střechu tak stabilizují v prostoru vůči betonové hale. Prostor mezi vazníky a táhly je využit pro kruhové mosty a pohyblivé lávky divadelní technologie, která tvoří s konstrukcí střechy integrální celek.

Koncepční návrh ocelových konstrukcí, všechny stupně projektové dokumentace, autorský dozor, výrobní výkresy, teoretické podklady pro montáž, výroba středového tubusu, dodávka a předpínání táhel, aktivace konstrukce. 

Víceúčelová Sazka Aréna byla dokončena pro Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí v mnoha odvětvích zde budou pořádány kulturní a společenské akce různého druhu.

Hlavní cena profesora Faltuse udělená Českou společností pro ocelové konstrukce a Spoločnosťou pre oceľové konštrukcie pri ZSVT v rámci České a Slovenské mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 2003 v soutěži o „Nejlepší realizovanou stavbu" s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 2000-2003 v kategorii Občanské a sportovní stavby.

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.