Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Škoda Auto a.s. montážní hala M13

Rok realizace

2000

Popis

Rok realizace: 2000

Lokalita: Mladá Boleslav

Popis konstrukce: Montážní hala M13 je postavena pro montáž nových vozů Octavia. Součástí haly jsou sklady materiálu, dílny, kontrolní a zkušební boxy a sociální zařízení. Objekt montážní haly M13 o vnějších rozměrech 219,6 x 188,6 m je rozdělen na pět úseků. Nosnou konstrukci úseku 1 (střední část) tvoří stromová konstrukce podpírající střechu a do ní zavěšenou technologii.

Rozpětí hlavních nosníků je 41 m, vzdálenost vazeb 18 m. Výška střední části uprostřed haly je 14,3 m, u krajních hlavních nosníků 11,5 m. Nosnou konstrukci úseků 2-5 (fraktálů) tvoří železobetonové sloupy a na nich uložená ocelová předpjatá roštová konstrukce modulu 6 x 6 m podepřená vzpinadly. Modul sloupů je 18 x 18 m. Výška fraktálů je konstantní ve všech polích na úrovni 8 m. Ve třech fraktálových polích jsou umístěny strojovny vzduchotechniky. Celková zastavěná plocha haly je 32 200 m2.

Autor zadání projektu: firma HENN Architekten Ingenieure, Německo

Generální projektant: PROJEKTA s.r.o.

Projekt ocelové konstrukce: EXCON, a.s.

Čestné uznání udělené Českou společností pro ocelové konstrukce, Spoločnost pre oceľové konštrukcie pro ZSVTZ a Stavební fakultou VUT v Brně v rámci České a Slovenské mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty 1997 v soutěži o „Nejlepší realizovanou stavbu" s ocelovou konstrukcí v ČR a SR v období 1994-1997 v kategorii Průmyslové a technologické stavby, rekonstrukce.

Poptejte cenu