Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Tenisová hala Krnov

Rok realizace

2005

Popis

Rok realizace: 2005

Lokalita: Krnov - Horní Předměstí

Popis: Z hlediska polohy a typu konstrukcí lze na této hale objekt rozčlenit z hlediska ocelových konstrukcí na tři části: ocelovou konstrukci zastřešení, štítové stěny a vestavbu. Nejzajímavější z hlediska návrhu konstrukce, tvaru a vzhledu je ocelová konstrukce zastřešení, která má půdorysný rozměr cca 38x62m. Světlá výška haly ve vrcholu je cca 9,3m. Nosnou konstrukci tvoří eliptické příhradové vazníky v modulu 6,1m a rozpětí cca 38m s patkou propojenou táhlem. Příhradový vazník je trojbokého průřezu, který se směrem k patce zmenšuje. Objekt je po obou stranách objektu ukončen šikmými štítovými stěnami. Na jedné straně objektu u štítové stěny je navržena vestavba.

Výrobní dokumentace a dodávka ocelových konstrukcí.

Poptejte cenu