Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Teplárna Tábor opláštění

Rok realizace

2007

Popis

Rok realizace: 2007-2008

Lokalita: Tábor

Popis: Obvodový a střešní plášť objektů hlavního výrobního bloku (HVB) - tzn. kotelny, bunkrovny, vyvedení výkonu a strojovny včetně výplní otvorů a klempířských prací. Obvodový plášť je řešen jako skládaný s akustickým útlumem 41 dB. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem, tepelnou izolací a PVC folií.

Projektová a výrobní dokumentace opláštění. Dodávka a montáž opláštění včetně výplní otvorů.

Poptejte cenu