Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Stožár Kleť - výměna ocelových kotevních lan

Rok realizace

2008

Popis

Rok realizace: 2008

Lokalita:  Kleť - blanský les, okres Český Krumlov, Česká republika

Popis: Výměna kotevních lan televizního stožáru na vrchu Kleť byla provedena z důvodu doznívající životnosti stávajících kotevních lan, na které se nejvíc podílela koroze a únava materiálu. Jelikož řešení některých detailů napínacích zařízení neodpovídala současným poznatkům o dynamickém namáhání konstrukcí, byla v rámci výměny kotevních lan nahrazena také napínací zařízení u kotevních bloků.

Stávající lana jsou nahrazena novými shodné konstrukce. Horní kotevní úroveň je tedy řešena lanem o průměru 67mm a jmenovité pevnosti 1570 MPa. Kotvení spodní kotevní úrovně je řešeno lanem o průměru 62 mm a jmenovité pevnosti 1370 MPa. Na spodních koncích jsou lana ukotvena pomocí nových OK napínacích zařízení ke stávajícím kotevním blokům, kde jsou zachovány stávající čepy. Na horních koncích jsou lana ukotvena pomocí stávajících čepů. Tyto čepy se nacházejí ve výšce 131,5 m a 60,5 m od paty stožáru. Celková výška stožáru je 176,0 m.

Poptejte cenu