Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Zastřešení zimního stadionu v Poděbradech

Rok realizace

2013

Popis

Rok realizace: 2013

Lokalita: Poděbrady

Popis:

Původně otevřený zimní stadion je zastřešen 13 ocelovými příhradovými vazníky spočívajícími na vetknutých prefabrikovaných betonových sloupech propojených v hlavách betonovými průvlaky. Rozpětí vazníků je 40m, vzdálenost sloupů v podélném směru je 5,5m. Vazníky mají přímé dolní pasy a horní pasy ve tvaru polygonu aproximujícím kruhový oblouk. Vzepětí vazníků je 4,4m. Skutečný oblouk je dotvořen T průřezem proměnné výšky navařeným na horní pas. Na tyto T-průřezy je uložen bez vaznic nosný trapézový plech výšky 153mm. Dolní pasy vazníků jsou v celé délce haly propojeny. Vzdálenost propojek je cca 10m. Všechny prvky vazníků jsou trubkové a celá ocelová konstrukce je žárově zinkovaná.

Poptejte cenu