Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

ZIMNÍ STADION MĚSTA TŘEBÍČE

Rok realizace

2019

Popis

Lokalita:
Třebíč, Česká republika

Popis: 
Úkolem společnosti EXCON, a.s. bylo provedení výchozí prohlídky a zpracování náhradní dokumentace ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Třebíči v souladu s ČSN 73 2604. Provedení prohlídky bylo iniciováno projektantem plánujícím celkovou rekonstrukci opláštění zimního stadionu. Potřeba prohlídky (jíž je majitel, nebo provozovatel konstrukce povinen zajišťovat v pravidelných intervalech) byla umocněna historií konstrukce, neboť již při výstavbě stadionu došlo k havárii střešní konstrukce a poté v roce 2008 došlo ke kolapsu části střešní konstrukce z důvodu hromadění srážkové vody na střeše objektu. Výsledky prohlídky byly přehledně zpracovány do závěrečné zprávy, spolu s doporučenými opatřeními. V rámci výchozí prohlídky byly ověřeny dimenze jednotlivých částí konstrukce tak, aby bylo možné zpracovat náhradní dokumentaci v rozsahu dle ČSN 73 2604 a prováděcí vyhlášky Stavebního zákona o dokumentaci staveb č. 405/2017Sb.

Poptejte cenu