Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Časopis KONSTRUKCE 2004

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON sponzor časopisu KONSTRUKCE 

Společnost EXCON, a.s. je sponzorem předplatného časopisu KONSTRUKCE. Ve spolupráci s vydavatelem odborného časopisu je tento časopis (v celkovém počtu 410 výtisků z toho 298 ks - VŠ ČR a 112 ks - VŠ SR) zasílán vyučujícím profesorům, děkanům a studentům českých a slovenských vysokých škol stavebního zaměření.

Cílem tohoto projektu je propagovat ocelové konstrukce a mosty mezi studenty stavebních škol a přispívat ke zvyšování úrovně jejich znalostí v tomto oboru. Pravidelným zasíláním se časopis stal i významným prostředkem pro zvětšování informovanosti pedagogů na katedrách škol.

Odborný časopis je zasílán do následujících vysokých škol:

  • VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební - katedra konstrukcí
  • VUT v Brně, Fakulta architektury
  • VUT v Brně, Fakulta stavební
  • TU Liberec, Fakulta architektury
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Univerzita Pardubice, Katedra dopravní infrastruktury
  • TU Bratislava,Stavební fakulta Bratislava, Knihovnické a informační centrum
  • TU Košice, Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů
  • TU Bratislava, Fakulta architektury, ústav konstrukcí v architektuře
  • Žilinská univerzita v Žilině, Stavební fakulta, katedra stavebních konstrukcí a mostů

Tento projekt byl přivítán na všech stavebních školách a společnost EXCON se setkává s řadou pozitivních ohlasů. Uvedeme proto některé děkovné dopisy, které společnost zatím obdržela od kontaktních osob z vysokých škol.

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací