Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Časopis KONSTRUKCE 2004

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON sponzor časopisu KONSTRUKCE 

Společnost EXCON, a.s. je sponzorem předplatného časopisu KONSTRUKCE. Ve spolupráci s vydavatelem odborného časopisu je tento časopis (v celkovém počtu 410 výtisků z toho 298 ks - VŠ ČR a 112 ks - VŠ SR) zasílán vyučujícím profesorům, děkanům a studentům českých a slovenských vysokých škol stavebního zaměření.

Cílem tohoto projektu je propagovat ocelové konstrukce a mosty mezi studenty stavebních škol a přispívat ke zvyšování úrovně jejich znalostí v tomto oboru. Pravidelným zasíláním se časopis stal i významným prostředkem pro zvětšování informovanosti pedagogů na katedrách škol.

Odborný časopis je zasílán do následujících vysokých škol:

  • VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební - katedra konstrukcí
  • VUT v Brně, Fakulta architektury
  • VUT v Brně, Fakulta stavební
  • TU Liberec, Fakulta architektury
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Univerzita Pardubice, Katedra dopravní infrastruktury
  • TU Bratislava,Stavební fakulta Bratislava, Knihovnické a informační centrum
  • TU Košice, Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů
  • TU Bratislava, Fakulta architektury, ústav konstrukcí v architektuře
  • Žilinská univerzita v Žilině, Stavební fakulta, katedra stavebních konstrukcí a mostů

Tento projekt byl přivítán na všech stavebních školách a společnost EXCON se setkává s řadou pozitivních ohlasů. Uvedeme proto některé děkovné dopisy, které společnost zatím obdržela od kontaktních osob z vysokých škol.

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.