Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

EBEC Brno 2017

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON partnerem lokálního kola EBEC Brno 2017

Dne 20.3.2017 proběhlo lokální kolo inženýrské soutěže EBEC 2017 v prostorách fakulty VUT v Brně, FAST. Jedná se o největší celoevropskou soutěž pro studenty technických škol. Soutěží se ve dvou kategoriích. „Team Design" spočívá v konstrukci reálného modelu zařízení plnícího funkci požadovanou zadáním z předem daného materiálu poskytnutého na místě v daném časovém limitu.

Výstupem je prezentace zahrnující demonstraci funkčnosti a vysvětlení klíčových principů řešení úlohy. „Case Study" je zaměřena na analytické myšlení, získání a vyhodnocení informací. Výstupem je hypotetické řešení skutečného problému z oblasti techniky či managementu, které soutěžící prezentují porotě. Pracuje se v týmech.

Výherci fakultních kol se potkají v univerzitním finále, které se bude konat na fakultě podnikatelské dne 29.3.2017.

Společnost EXCON, a.s. finančně podpořila tuto soutěž částkou 20.000 Kč.

Více informací naleznete na www.ebec.cz

Soubory ke stažení