Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Hala roku Akademik 2017

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON podporovatelem studentské soutěže Hala roku Akademik 2017

Dne 20.4.2017 proběhla na ČVUT Praha, Fakultě stavební studentská soutěž Hala roku Akademik 2017.

Jedná se o studentskou soutěž, ve které si studenti VŠ se stavebním zaměřením mohou zábavnou formou ověřit teoretické poznatky. Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úkolem studentů je navrhnout a vyrobit úsporný model stavební konstrukce a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti soutěží v jedné kategorii, kdy navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách školy zatěžovací zkoušky, při nichž studenti před porotou a diváky zatěžují své modely určeným zatížením.

Soutěž byla sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty a studenti získali zajímavé ceny a zároveň se potkali s profesionály ze stavební praxe.

Společnost EXCON, a.s. finančně podpořila tuto soutěž částkou 10.000 Kč.

Více informací naleznete na halarokuakademik.fsv.cvut.cz

Soubory ke stažení

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.