Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Hala roku Akademik 2017

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON podporovatelem studentské soutěže Hala roku Akademik 2017

Dne 20.4.2017 proběhla na ČVUT Praha, Fakultě stavební studentská soutěž Hala roku Akademik 2017.

Jedná se o studentskou soutěž, ve které si studenti VŠ se stavebním zaměřením mohou zábavnou formou ověřit teoretické poznatky. Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v ČR i v zahraničí a probíhá pod záštitou děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Úkolem studentů je navrhnout a vyrobit úsporný model stavební konstrukce a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti soutěží v jedné kategorii, kdy navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhají v prostorách školy zatěžovací zkoušky, při nichž studenti před porotou a diváky zatěžují své modely určeným zatížením.

Soutěž byla sponzorsky podpořena významnými podnikatelskými subjekty a studenti získali zajímavé ceny a zároveň se potkali s profesionály ze stavební praxe.

Společnost EXCON, a.s. finančně podpořila tuto soutěž částkou 10.000 Kč.

Více informací naleznete na halarokuakademik.fsv.cvut.cz

Soubory ke stažení