Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Hala roku Akademik 2018

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON podporovatelem studentské soutěže Hala roku Akademik 2018 

Dne 19.4.2018 proběhla na ČVUT Praha, Fakultě stavební studentská soutěž Hala roku Akademik 2018.

V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohli hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem bylo navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce.

Studenti navrhovali a stavěli modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu dne probíhaly v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Výsledné pořadí modelů bylo dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní tíhou.

Cílem soutěže bylo podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

Společnost EXCON, a.s. finančně podpořila tuto soutěž částkou 10.000 Kč.

Více informací naleznete na http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz

V Praze dne 23. 4. 2018

Soubory ke stažení

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.