Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Hala roku Akademik 2022

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON podporovatelem studentské soutěže Hala roku Akademik 2022

 

10. ročník soutěže Hala roku Akademik 2022 se konal ve středu 20. dubna. 2022 v atriu budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze. Jedním z podporovatelů této studentské soutěže byla i společnosti EXCON, a.s., která akci finančně podpořila částkou 12.000 Kč.

 

Soutěž je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a  České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb.

 

Soutěží se o nejefektivnější model, tedy o model s největším poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Soutěže se mohou zúčastnit 2-3 členné týmy studentů.

 

Úkolem soutěžících je navrhnout a zhotovit model konstrukce představující výsek typického pole výrobní haly. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky.

 

V soutěži mohou studenti získat atraktivní ceny.

 

Cílem soutěže je podpořit studenty zapálené pro obor a dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a setkat se s profesionály ze stavební praxe.

 

Více informací o soutěži naleznete na http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/

Soubory ke stažení