Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

JUNIORSTAV 2007

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON třetím rokem sponzorem JUNIORSTAVu 

Uspořádáním 9. konference s mezinárodní účastí navázala Fakulta stavební na předchozí úspěšné konference doktorského studia pořádané na VUT v Brně. Letošní devátý ročník doktorské konference proběhl pod názvem JUNIORSTAV 2007 dne 24. ledna 2007 pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. a rektora VUT v Brně Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA.

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i distanční formě studia. Je tradičním setkáním doktorandů nejen z celé České republiky ale i ze zahraničí.

Smyslem konference je poskytnout studentům doktorského studia prostor zejména pro:

 • publikaci dílčích částí doktorské disertace
 • publikaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • prezentaci před širší veřejností
 • navazování kontaktů se studenty z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit
 • výměnu názorů a zkušeností
 • implementace výsledků doktorských prací do praxe
 • navázání spolupráce s praxí

Rozsah konference a specifikace odborných zájmů si vynucuje členění konference na 8 hlavních sekcí:

 • Sekce 1_Pozemní stavitelství
 • Sekce 2_Konstrukce a dopravní stavby
 • Sekce 3_Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Sekce 4_Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Sekce 5_Management stavebnictví
 • Sekce 6_Geodézie a kartografie
 • Sekce 7_Soudní inženýrství
 • Sekce 8_Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

Společnost EXCON, a.s. se výrazněji prezentovala v podsekci 2.2. Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní sekce 2. Konstrukce a dopravní stavby.

Finanční příspěvky

V podsekci 2.2. bylo přihlášeno 15 příspěvků. Výsledky své práce osobně představilo 10 doktorandů.

Zástupce společnosti EXCON, a.s. Ivana Fryšová udělila po dohodě s odbornou komisí "Cenu sponzora" (poukázku na nákup odborné literatury v hodnotě 3000Kč) studentce Zuzaně Musilové za příspěvek "Použití vyztužených epoxidových pryskyřic na opravu a zesilování dřevěných konstrukcí".

Společnost EXCON, a.s. podpořila konferenci doktorandů JUNIORSTAV 2007 finanční částkou 17 000 Kč a dále věnovala poukázku na zakoupení odborné literatury (skript) v hodnotě 3000 Kč. Více informací a seznam přednášek naleznete na http://juniorstav2007.fce.vutbr.cz/ nebo ve sborníku konference (verze i na CD), který je uložen v sekretariátu výkonné ředitelky.

V Praze dne 25.1.2007
Ivana Fryšová

Soubory ke stažení

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.