Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

JUNIORSTAV 2007

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON třetím rokem sponzorem JUNIORSTAVu 

Uspořádáním 9. konference s mezinárodní účastí navázala Fakulta stavební na předchozí úspěšné konference doktorského studia pořádané na VUT v Brně. Letošní devátý ročník doktorské konference proběhl pod názvem JUNIORSTAV 2007 dne 24. ledna 2007 pod záštitou děkana Fakulty stavební VUT v Brně Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. a rektora VUT v Brně Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA.

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i distanční formě studia. Je tradičním setkáním doktorandů nejen z celé České republiky ale i ze zahraničí.

Smyslem konference je poskytnout studentům doktorského studia prostor zejména pro:

 • publikaci dílčích částí doktorské disertace
 • publikaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti
 • prezentaci před širší veřejností
 • navazování kontaktů se studenty z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit
 • výměnu názorů a zkušeností
 • implementace výsledků doktorských prací do praxe
 • navázání spolupráce s praxí

Rozsah konference a specifikace odborných zájmů si vynucuje členění konference na 8 hlavních sekcí:

 • Sekce 1_Pozemní stavitelství
 • Sekce 2_Konstrukce a dopravní stavby
 • Sekce 3_Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Sekce 4_Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Sekce 5_Management stavebnictví
 • Sekce 6_Geodézie a kartografie
 • Sekce 7_Soudní inženýrství
 • Sekce 8_Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

Společnost EXCON, a.s. se výrazněji prezentovala v podsekci 2.2. Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní sekce 2. Konstrukce a dopravní stavby.

Finanční příspěvky

V podsekci 2.2. bylo přihlášeno 15 příspěvků. Výsledky své práce osobně představilo 10 doktorandů.

Zástupce společnosti EXCON, a.s. Ivana Fryšová udělila po dohodě s odbornou komisí "Cenu sponzora" (poukázku na nákup odborné literatury v hodnotě 3000Kč) studentce Zuzaně Musilové za příspěvek "Použití vyztužených epoxidových pryskyřic na opravu a zesilování dřevěných konstrukcí".

Společnost EXCON, a.s. podpořila konferenci doktorandů JUNIORSTAV 2007 finanční částkou 17 000 Kč a dále věnovala poukázku na zakoupení odborné literatury (skript) v hodnotě 3000 Kč. Více informací a seznam přednášek naleznete na http://juniorstav2007.fce.vutbr.cz/ nebo ve sborníku konference (verze i na CD), který je uložen v sekretariátu výkonné ředitelky.

V Praze dne 25.1.2007
Ivana Fryšová

Soubory ke stažení

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací