Sponzoring | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

SVOČ 2006

Úvod / O společnosti / Sponzoring

EXCON sponzorem 7. ročníku fakultního kola SVOČ 2006 na VŠB - TU v Ostravě 

Sedmý ročník studentské soutěže SVOČ se konal na stavební fakultě dne 3. 5. 2006. Je vyhlašován pro studenty prezenčního - denního studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže ukončili v letním semestru školního roku 2005/2006 studium na fakultě.

Slavnostní zahájení této soutěže proběhlo ve společných prostorách fakulty TU za účasti děkana Fakulty stavební VŠT-TU Ostrava, Doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA.

I. Sekce - Inženýrské konstrukce
II. Sekce - Městské stavitelství, urbanismus a architektura
III. Sekce - Stavební hmoty
IV. Sekce - Geotechnika
V. Sekce - Pozemní stavitelství
VI. Sekce - Technické zařízení budov
VII. Sekce - Dopravní stavby
VIII.Sekce - Stavební mechanika

Společnost EXCON, a.s. sponzorovala sekci I. Inženýrské konstrukce.

Slavnostního zahájení v sekci I. se zhostil vedoucí sekce a předseda odborné poroty Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

V této sekci byly studenty čtvrtých a pátých ročníků představeny příspěvky v tomto pořadí:

 1. Roman Fojtík - název práce: Automatizace posudku spolehlivosti ocelových halových konstrukcí
 2. Zbyněk Jarkuliš - název práce: Konstrukce sportovní haly základní školy v Oldřišově
 3. Marie Stará - název práce: Sportovně relaxační centrum s restaurací Karolina
 4. Oldřich Sucharda - název práce: Konzola s polotuhým vetknutím
 5. Silvie Uhrová - název práce: Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky


Slavností zahájení v sekci I. Inženýrské konstrukce


Student 5. ročníku Roman Fojtík


Student 4. ročníku Zbyněk Jarkuliš


Studentka 5. ročníku Marie Stará


Student 4. ročníku Oldřich Sucharda


Studentka 5. ročníku Silvie Uhrová

Studentské příspěvky byly členy odborné komise hodnoceny po stránce:

 • odborné úrovně
 • teoretického přínosu
 • přínosu pro praxi
 • originalitu
 • prezentace práce a vystupování studenta a za grafickou a gramatickou úroveň

Společnosti EXCON podpořila studentskou soutěž SVOČ 2006 v sekci I. Inženýrské konstrukce finanční částkou 15 000 Kč a dále věnovala vítězce - studentce pátého ročníků Marii Staré poukázku v hodnotě 2 000 Kč na zakoupení odborné literatury nebo skript. Finanční částka bude rozdělena mezi nejlepší tři práce.

Odborná porada se rozhodla udělit:

 1. místo studentce Marii Staré za práci na téma: Sportovně relaxační centrum s restaurací Karolina.
   
 2. místo získala studentka Silvie Uhrová za práci na téma: Možnosti vyztužování železobetonových kruhových desek, příklad vyztužení kruhové desky.
   
 3. místo získal student Zbyněk Jarkuliš za práci na téma: Konstrukce sportovní haly základní školy v Oldřišově.

Ostatním studentům v sekci I. Inženýrské konstrukce společnosti EXCON věnovala drobné dárkové předměty. Více informací naleznete https://www.fast.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/svoc/ a ve sborníku studentských prací (verze i na CD), který je uložen v sekretariátu výkonné ředitelky.

V Praze dne 10.5.2006
Ivana Fryšová

Soubory ke stažení

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací