Speciální ocelové konstrukce, dynamika | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Speciální ocelové konstrukce, dynamika

Úvod / Ostatní produkty a služby

 • Navrhujeme, stavíme a zesilujeme stožáry, kotvené stožáry a rozhledny pro mobilní operátory, telekomunikace, průmysl, vědu a veřejný sektor. Máme téměř 2000 realizovaných projektů v ČR i v zahraničí. Pro navrhování stožárů jsme vyvinuli vlastní software.
 • Provádíme výměny kotevních lan a rektifikace kotvených stožárů.
 • Ve spolupráci s ÚTAM AV ČR navrhujeme a realizujeme pohlcovače kmitů na stožárech a lávkách pro pěší. Měříme jejich účinnost a provádíme údržbu a servis.
 • Zajišťujeme dynamické zkoušky mostů a lávek a měření dynamické odezvy konstrukcí a budov od instalovaných strojních zařízení s návrhem utlumení nadměrného kmitání.
 • Měříme a vyhodnocujeme počty cyklů a únavové namáhání konstrukcí.

Reference

 • Kotvený stožár 250 m pro atmosférickou stanici Křešín
 • Stožáry pro telekomunikace a mobilní operátory ČR i v zahraničí
 • Rozhledny (Andrlův Chlum Velký Kamýk, Mackova hora, Dubecko, Špulka, Bernard a další)
 • Zesilování, nastavování stožárů
 • Výměny kotevních lan telekomunikačních stožárů v ČR i v zahraničí
 • Rekonstrukce a výměny kotevních lan flér pro chemický průmysl
 • Rekonstrukce historických staveb (Petřínské rozhledna, Hlavní nádraží)
 • Deskostěnové a skořepinové konstrukce CFB reaktorů (Sleco, Moneypoint Irsko), elektrofiltrů, látkových filtrů a potrubí (Magnitogork, IMS Košice, LAB Francie)
 • Visutá lávka Pustevny
 • Pohlcovače kmitání - lávky pro pěší a cyklisty Schlosshof a v Písku, kyvadlový pohlcovač pro rozhlednu Bernard v Humpolci, kulový pohlcovač pro stožáry Svatobor a Barák, rekonstrukce a nastavení kyvadlových a kapalinových tlumičů pro telekomunikační stožáry
 • Nízkofrekvenční tlumiče kotevních lan stožárů Kojál a Javořice
 • Tlumení kmitání technologických konstrukcí vybuzeného stroji
 • Výměny anténních nástavců televizních vysílačů (Kojál, Cukrák) vč. kyvadlových pohlcovačů kmitání
 • Teoretická podpora pro výměny anténních nástavců 14 televizních vysílačů včetně měření účinnosti pohlcovačů kmitání
 • Kyvadlo v kostele Nejsvětějšího Salvátora arch. Josefa Pleskota
Speciální ocelové konstrukce, dynamika