Unikátní lanový chodník z „dílny“ společnosti EXCON | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Unikátní lanový chodník z „dílny“ společnosti EXCON

Stezka v korunách stromů již vítá první návštěvníky. Na této nové dominantě Moravskoslezských Beskyd, která je zhruba šest set metrů dlouhá, se podílela i společnost EXCON. Stavba je umístěná v lokalitě Pustevny v nadmořské výšce 1 075 metrů a disponuje unikátním lanovým chodníkem. Ten překonal dosavadní rekord a stal se nejdelším zavěšeným lanovým mostem v Česku. A právě na návrhu řešení této zpětné lávky a na vlastní realizaci se podíleli specialisté naší firmy.

Zpětný chodník spojuje otočku stezky ve stromech a věž. Chodník je vlastně taková lehká visutá lávka. Nosnou konstrukci tvoří čtveřice souběžných ocelových lan o průměru 34 mm. Na dolní dvojici je uložena mostovka. Horní dvojice lan je s dolní dvojicí propojena ocelovými lanky a slouží současně jako horní madlo zábradlí. Vodorovná rozteč horních lan činí 1 150 mm.

Lávka celkové délky 135 metrů je složena ze dvou visutých polí o rozpětích 66 a 69 metrů. Půdorysně je lávka přímá, výškově klesá na délce 135 metrů o 12,6 metru.

Nosná lana jsou zakotvena do ocelových sloupů věže, resp. stezky ve stromech stabilizovaných šikmými ocelovými předepnutými táhly. Táhla jsou opatřena napínacími maticemi. Součástí sestavy nosných lan je napínací zařízení. Při montáži byla do lan a táhel řízeně vnášena počáteční napětí současně s laděním geometrie (průvěsů lan). Síly byly měřeny tenzometricky.

Mostovka je tvořena dřevěnými podélníky ukládanými na ocelové příčníky. Pochozí plocha je z dřevěných příčně kladených štípaných fošen tloušťky 30 až 50 mm. Fošny jsou různě dlouhé, průměrně okolo 950 mm, a nahodile přesahuji kraje lávky. Výplň zábradlí je z nekovové sítě napnuté šikmo od horního lana k okraji dřevěné pochozí plochy.

Více si o nové dominantě Beskyd můžete přečíst v přiloženém souboru.

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...