Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Komenského most v Jaroměři, lávka pro pěší a cyklisty

Rok realizace

2015

Popis

Rok realizace: 2015

Lokalita: Město Jaroměř

Popis:

Nová lávka o délce 61,5 a šířce 4,5m nahradila původní Komenského most přes řeku Labe z roku 1886, spojující historické centrum s novější pravobřežní částí města. Dostatečná výška nivelety převáděné komunikace nad hladinou stoleté vody umožnila návrh prostorové předpjaté vzpínadlové konstrukce. Páteřní rourová konstrukce s třemi předpjatými ocelovými táhly, má v příčném řezu tvar rovnoramenného trojúhelníka. Síly vzniklé v táhlech od jejich předpětí a od zatížení mostu jsou přeneseny na obou koncích mostu přes koncové svařence do páteřní konstrukce mostu a částečně do tří podélníků HEA 240, na kterých je uložena pororoštová mostovka.

Páteřní konstrukce, tr. 762x16 mm má svislé vzepětí části kruhového oblouku 1050 mm. Konstrukce je žárově zinkovaná bez další povrchové ochrany.

Návrh - autorský tým Baum, Baroš, Janata

Generální projektant a projektant ocelové konstrukce pro DSP, DPS a RDS

Dílenské výkresy ocelové konstrukce Předpínací postupy, předpínání, tenzometrické měření předpětí

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.