Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Ledvice - úpravna uhlí

Rok realizace

2014

Popis

Rok realizace: 02/2014 – 07/2014

Lokalita: Ledvice – úpravna uhlí, Česká republika

Kategorii stavby: technologická pro energetiku

Popis:

Navrhovaný objekt nakládacího zásobníku slouží k nakládce tříděného uhlí na nákladní automobily. V objektu jsou umístěny tři zásobníky na uhlí a další technologická zařízení potřebná pro provoz nakládky. Objekt má osové půdorysné rozměry 26m x 25m (š x v). Výška objektu ve vrcholu střechy je 28,322 m. Objekt je celý opláštěný, není zateplen ani vytápěn.

• Dílenský 3D model a výrobní dokumentace ocelové konstrukce Strojovny spalinových turbín

• 3D koordinace v rámci počítačových modelů především při řešení sekundárních nosných konstrukcí vnitřních rozvodů technologie.

Poptejte cenu